LVM § 27

LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) är ett komplement till socialtjänstlagen och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttömda eller har befunnits otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling.

Staten är huvudman för de speciella LVM-hemmen, där tvångsvården inleds. LVM-hemmet ska sedan, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att den intagne ska beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form, dvs en § 27-placering. Denna placeringsform jobbar vi med på HVB-hemmet Cupolen.

Här kan du läsa lagen om LVM

svenska english

Kontakt | Nyhetsarkiv | Sitemap

Bosjöstrand AB | Nybyvägen 18 | 243 35 Höör
Telefon 0413-255 20


Sökmotoroptimering av SEO Sverige